massagetherapeut, Sportmassages, sportmasseur

Sportmassages met activiteitsmassage en passiviteitsmassage

Permanent Perfection Massage Instituut België met Peter, professioneel & gediplomeerd masseur informeert!

Permanent Perfection Sportmassages voor de recreatieve sporter, topsporter en professionals
Sportmassages voor recreatieve en topsporters

Sportmassages – Activiteitsmassages en passiviteitsmassages

Pre-activiteitsmassage

Dit is een massage die aan de sportbeoefening zelf vooraf gaat. De massage dient om een goede doorbloeding te verkrijgen van de spieren. De spieren worden geschikt gemaakt voor de komende inspanning. De pre-activiteitsmassage kan en mag een warming-up niet vervangen. Deze massage kan wel aan de warming-up voorafgaan. Bovendien kan het zowel met een stimulerend als met een sederend doel worden gegeven. De sportman kan namelijk ook te gespannen zijn voor een wedstrijd.

Stimulerende pre-activiteitsmassage

Een massage kan het best ongeveer een half uur voor de wedstrijd en voor de warming-up worden gegeven. Het accent dient te liggen op de te belasten spiergroepen. Uit onderzoekingen van Prokop bleek dat de doorbloeding ongeveer 20 minuten na de massage het grootst is. De doorbloeding van een spier is optimaal bij een ongeveer 3 minuten durende behandeling per spier. Intermitterende drukkingen hoeven maar kort en ter gewenning te worden toegepast. Alle strijkingen komen in aanmerking. Ze kunnen in een hoog tempo worden toegepast. Alle knedingen kunnen snel en intensief worden gegeven. Tapotementen kunnen gebruikt worden om de doorbloeding van de spieren te activeren. Ook wordt ter stimulering het walken of spierrollen toegepast. Ik eindig met een eindeffleurage. Om een snel en goed stimulerend effect te bereiken, moet ik snel met twee handen werken en worden afgewerkt.

Sederende pre-activiteitsmassage

Het tempo van deze behandeling ligt wat lager dan bij een massage waarmee ik een stimulerend effect mee wil bereiken. Toch wordt er sneller gewerkt dan bij een post-activiteitsmassage. Over het algemeen kunnen alle handgrepen zoals aangegeven worden gebruikt, alleen in een wat rustiger tempo en met een geringere intensiteit.

Interactviteitsmassage

Deze vorm van massage wordt in de pauze va een wedstrijd of training toegepast. De intensiteit en daarmee het doel van de massage zal afhankelijk zijn van het tijdstip waarop de massage plaatsvindt en hoe snel opnieuw moet worden belast. Het doel kan zijn om plaatselijke vermoeidheid te bestrijden of om eventuele kramp te voorkomen. Als weer snel moet worden belast, zal de massage een pre-activiteitskarakter hebben. Als het tijdstip ruim voor een volgende belasting valt, zal de massage neigen naar een post-activiteitsbehandeling. Meestal moet een compromis worden gevonden. De handgrepen, die ik toepas zijn soepele knedingen en effleurages. Tapotementen worden meestal niet toegepast. Ook lokale fricties worden alleen gegeven op een rustige manier, om de doorbloeding indien nodig lokaal te stimuleren. De interactiviteitsmassage dient toegepast te worden aan de spanning van de spieren. Over het algemeen moet rustig worden gewerkt, met het accent op ontspanning.

Post-activiteitsmassage

Post-activiteitsmassage wordt na een wedstrijd of training gegeven. Het doel is vooral om een versnelde afvoer van afvalstoffen van de stofwisseling te bewerkstelligen en een ontwatering van de spieren. Hiermee wordt het herstel bevorderd, eventuele spierpijn wordt voorkomen en de hersteltijd wordt verkort. Het lichaam wordt daardoor beter voorbereid op een volgende inspanning. De werking is te vergelijken met de cooling-down na een training of wedstrijd. De handgrepen dienen in een laag tempo te worden toegepast. Rustige effleurages, waarbij langs de spierranden moet worden gewerkt, om de afvoer van weefselvocht zo goed mogelijk te bevorderen. Alle petrissages worden eveneens in een rustig tempo uitgevoerd, waarbij het weefsel goed moet worden beoordeeld op plaatselijke verhardingen. Ook schuddingen, zowel direct als indirect, kunnen ter ontspanning worden gegeven. Ik eindig met een rustige eindeffleurage.

Passiviteitsmassage

Een passiviteitsmassage wordt gegeven als (tijdelijk) niet aan sport wordt gedaan. Deze massage wordt uitgevoerd als een complete lichaamsmassage, waarbij alle handgrepen in aanmerking komen. De intensiteit en de dosering zullen vooral afhankelijk zijn van de bevindingen uit de ‘onderzoek’. Deze vorm van massage dient ter instandhouding of te bevordering van de complete conditie. Omdat deze massage goed gelokaliseerd kan worden toegepast, kunnen lokale overbelastingsverschijnselen worden bestreden. het belangrijkste doel van de massage is een verbeterde doorbloeding te bewerkstelligen. De stofwisselingsprocessen in de weefsels kunnen dan beter verlopen door een:

  • Grotere toevoer van O2 (zuurstof) en voedingsstoffen
  • Grotere afvoer van afvalstoffen van de stofwisseling zoals melkzuur

Ik vraag steeds goed na waar er spierpijn is, lokale vermoeidheid of krampen voorkomen.

Boek nu zeker een keer een relax- of sportmassage bij Peter, professioneel gediplomeerd massagetherapeut en ervaar de weldadige werking van massages.

Reserveren? Bel 0479/920.407 . Vanuit het buitenland +32 479 920 407

(bezet is bezig met massages, maar laat zeker een boodschap achter. Ik bel iedereen terug!)

Permanent Perfection Massages voor sportmassages, relaxmassages te Brussel en klanten van over heel België
Sportmassage door Peter, professioneel en gediplomeerd massatherapeut

 

Geef een reactie